Oogzorg

Alleen op het hoogste niveau

Oogmetingen

Bij Pallas Optiek vind je op het gebied van de oogmeetkunde de modernste apparatuur, omdat er de hoogste eisen worden gesteld aan de kwaliteit van een deskundige oogmeting. Ook wordt door ons boven een bepaalde leeftijd altijd de oogdruk gemeten. Dit is een belangrijk preventief onderdeel bij een oogmeting, om zo bijvoorbeeld glaucoom in een vroeg stadium te onderkennen. Het is raadzaam een afspraak te maken voor een oogmeting. Je bent er dan zeker van dat je niet hoeft te wachten en dat jij en de oogmeting al onze aandacht krijgen. Indien ‘niet pluis’ word je vanzelfsprekend doorverwezen naar jouw huisarts.

Wij zijn aangesloten bij de brancheorganisatie de N.U.V.O. De NUVO wil de kwaliteit van de optiekbranche op niveau houden en zo mogelijk verbeteren om optimaal zien en oogzorg toegankelijk te houden voor een breed publiek. Meer informatie lees je hier!

Kosten

Een oogmeting kost bij ons € 45 en een lensaanmeting/controle € 50,00. Indien u bij ons al klant bent dan worden deze kosten niet berekend. En bij aanschaf van een bril dan verrekenen wij de oogmeetkosten.

Oogzorg op niveau

De laatste jaren wordt deskundigheid in de optiekbranche vaak ondergeschikt gemaakt aan prijs. Wij doen daar niet aan mee. Wij onderscheiden ons liever door gedegen vakkennis dan door goedkope praatjes. Die vakkennis vertalen we in oogzorg op het hoogste niveau. Maar we vinden het ook belangrijk om onze kennis te delen.

Hoe werkt het oog

Het menselijk oog is in feite een razend knap kijkinstrument. Het is opgebouwd uit een aantal uitgekiende optische componenten. Het hoornvlies en de ooglens zorgen er samen voor dat de wereld waarnaar jij kijkt keurig op jouw netvlies wordt geprojecteerd. Het netvlies stuurt deze informatie vervolgens via de oogzenuw door naar de hersenen. Daar worden de abstracte gegevens vertaald naar concrete beelden. Daarbij heeft de ooglens de handige eigenschap dat hij zijn sterkte kan aanpassen (ook wel: accommoderen), zonder dat jij daar zelf bij na hoeft te denken. Zo kan jouw oog van dichtbij tot veraf alles scherp zien.

Je ogen

Meer over oogaandoeningen

Bijziendheid

Een bijziend of myoop oog is langer dan het ‘normale’ oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich vóór het netvlies. Op het netvlies vormt zich een onscherp beeld. Hierdoor worden voorwerpen in de verte wazig waargenomen. De lichtstralen van een nabijgelegen punt kunnen nog wel scherp op het netvlies worden afgebeeld. Omdat een bijziende meestal beter dichtbij dan veraf kan zien, heet hij “bijziend”.

Verziendheid

Een verziend of hypermetroop oog is korter dan het normale oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich achter het netvlies. Hierdoor vormt zich op het netvlies een onscherp beeld en worden voorwerpen wazig waargenomen. Door de ooglens boller te maken (accommoderen) kan het beeld toch af en toe scherp worden gesteld. U moet zich ongewild extra inspannen om – zelfs op afstand – goed en scherp te kunnen zien. Dichtbij zien vraagt een nog grotere inspanning, als dit al lukt. Deze extra inspanning van de oogspieren veroorzaakt meestal moeheid, spanning en een behoorlijk gevoel van ongemak.

Leeftijdsverziendheid

Als we geboren worden is onze ooglens zeer flexibel. Een kind kan beelden vlak voor het oog haarscherp zien. Naarmate we ouder worden verminderd deze oorspronkelijke flexibiliteit echter snel. Het wordt moeilijk om het oog zodanig in te stellen dat we voorwerpen van dichtbij scherp zien. Dit merken we pas als we moeite krijgen met lezen. Meestal is dat tussen ons 40ste en 45ste levensjaar. Met name als we vermoeid zijn, moet de lens zich erg inspannen. Mensen klagen over ‘te korte armen’ bij het lezen. Het boek wordt op steeds grotere afstand gehouden. Dit moeizame lezen gaat meestal gepaard met vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies. Heb je al een bril en ervaar je moeite met lezen? Informeer dan naar multifocale brillenglazen.

Achter de computer

Vroeger brachten we het grootste deel van onze tijd buiten door. Sinds de industriële revolutie worden we echter gedwongen op korte afstanden te werken. Het komt steeds vaker voor dat we langer dan 4 uur aan een stuk achter een beeldscherm zitten. Werk je dagelijks langdurig met een beeldscherm en heb je regelmatig last van branderige en vermoeide ogen? Dan kan een speciale computerbril of bureaubril verlichting brengen.