MYOPIE (BIJZIENDHEID)

Heeft u de neiging om steeds dichter bij de televisie te gaan zitten? Heeft u in de auto moeite met het lezen van de verkeersborden? Knijpt u vaak met uw ogen om scherper te kunnen zien? Dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van bijziendheid (ook wel: myopie). Geen ziekte, maar een afwijking van het oog die meestal tussen het 10e en 25e levensjaar ontstaat. Bij myopie wordt het licht te sterk gebroken door de ooglens, met als resultaat dat het beeld vóór het netvlies wordt geprojecteerd in plaats van erop. Dit probleem kan worden verholpen met een bril of lenzen met negatieve (min-) correctie.